Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin

Regulamin witryny

Zasady używania witryny internetowej

Niniejsza witryna internetowa została udostępniona Państwu przez "SunSoft" Jaromir Będkowski.

Jeżeli mają Państwo uwagi lub pytania na temat zasad funkcjonowania tej strony, prosimy o kontakt mailowy na adres info@sunsoft.pl lub za pomocą formularza umieszczonego na podstronie "Kontakt". Zapraszamy do korzystania z niniejszej witryny internetowej, zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami i warunkami.

Zasady używania

Zakłada się, że wchodząc na niniejszą witrynę internetową przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady używania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo wchodzić lub używać tej witryny.

1. Zawartość witryny

SunSoft podejmuje wszelkie starania dla zapewnienia dokładności i aktualności informacji prezentowanych na niniejszej witrynie internetowej, jednakże nie daje żadnych gwarancji, co do rzetelności, dokładności lub kompletności informacji tutaj zawartych. Materiały umieszczone na tej witrynie mogą być dowolnie usuwane przez SunSoft według własnego uznania bez uprzedzenia.

2. Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przez cały czas przy SunSoft i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.
Użytkownikom nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, które mogą być zamieszczone okresowo na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody SunSoft wyrażonej na piśmie.
Niniejsza strona internetowa i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie, przepisy dotyczące baz danych i inne prawa własności intelektualnej, z których wszystkie są własnością SunSoft, jeżeli nie stwierdzono inaczej. Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane. Wszystkie znaki towarowe występujące na tej witrynie Internetowej należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

3. Zakaz komercyjnego używania zawartości strony internetowej

Niniejsza witryna prezentuje aktualne informacje dotyczące produktów SunSoft. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego używania, użytkownikom nie wolno korzystać z zawartych materiałów w celach komercyjnych, reklamowych lub w celu promocji na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. Używanie dostępnych materiałów dozwolone jest wyłącznie w przypadku wyraźnego zezwolenia SunSoft.

4. Linki

Linki znajdujące się na niniejszej witrynie zamieszczone są jedynie dla wygody użytkowników. SunSoft nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron a także nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystając z niniejszej strony internetowej akceptujesz iż jest ona oferowana „taką, jaka jest” i „jaka jest dostępna”. SunSoft podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania niniejszej witryny. Nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane, lub też, że niniejsza witryna internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.

Wróć do głównej