Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / Oprogramowanie dedykowane

Oprogramowanie dedykowane

Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych. Tworzymy rozwiązania oparte o nowoczesne technologie informatyczne. Poza naszą wiodącą branżą w jaką jest przemysł drzewny angażujemy się również w inne branże. Poniżej kilka wybranych realizacji.

Analizator

Analizator jest systemem rejestracji i analizy ruchu telefonicznego w przedsiębiorstwie.

Funkcjonalność
 • Archiwizacja danych o przychodzących i wychodzących połączeniach telefonicznych,
 • Możliwość przydzielania nazw symbolicznych dla numerów wewnętrznych centrali,
 • Możliwość definicji własnych grup numerów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Podział połączeń na odebrane, nieodebrane, transferowane, przekierowane,
 • Możliwość określenia liczby wykonanych rozmów przychodzących/wychodzących w wybranym okresie,
 • Możliwość określenia czasu trwania rozmów przychodzących/wychodzących w wybranym okresie,
 • Możliwość określenia czasu oczekiwania rozmów przychodzących/wychodzących w wybranym okresie,
 • Możliwość filtrowania rozmów według zaawansowanych kryteriów (np. określonego numeru wybieranego),
 • Statystyki wszystkich wielkości w formie tabel, wykresów kolumnowych, kołowych i wydruków,
 • Możliwość wyświetlania wszystkich wielkości w okresie rocznym miesięcznym, tygodniowym i dziennym,
 • Możliwość eksportu danych do plików w formatach zewnętrznych (csv, rtf, html, txt).
 

Optima

Optima jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obsługi procesu prenumeraty. Optima została zaprojektowana i wykonana dla wydawnictwa prowadzącego sprzedaż kolporterską swojego tytułu prasowego, oraz innych artykułów związanych z tematyką czasopisma.

Funkcjonalność
 • Obsługa klientów,
 • Ewidencja historii transakcji każdego Klienta,
 • Obsługa sprzedaży gotówkowej w siedzibie firmy,
 • Obsługa sprzedaży wysyłkowej,
 • Obsługa sprzedaży komisowej,
 • Obsługa prenumerat,
 • Obsługa magazynu,
 • Obsługa wielowariantowości towarów,
 • Ewidencja wpłat klientów,
 • Kodowanie operacji do odwracalnego kodu – OpKod,
 • Automatyczny dobór sposobu przesyłki towarów w sprzedaży wysyłkowej na podstawie masy i asortymentu,
 • Statystyki wykonywanych operacji, dłużników firmy, a także wydawania prenumerat i ich wznowień,
 • Obsługa książki nadawczej dla wysyłek zamówionego towaru,
 • Obsługa kontrahentów zagranicznych - przeliczanie wartości zamówień na inne waluty,
 • Obsługa wysyłki korespondencji do prenumeratorów (aktualnych i byłych),
 • Edytor szablonów listów do klientów z automatycznym doborem w ich treści form osobowych,
 • Wydruki rachunków, faktur, poleceń przelewu, nalepek adresowych na paczki oraz listy,
 • Rejestr sprzedaży VAT.
 

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy jest oprogramowaniem służącym do monitorowania obecności pracowników i archiwizacji zdarzeń typu wejście, wyjście.

Funkcjonalność
 • Oprogramowanie Agenta zainstalowane na stacjach wyposażonych w zbliżeniowe czytniki kart magnetycznych,
 • Archwizacja zdarzeń w systemie,
 • Możliwość wykonania zdjęcia osoby dokonującej autoryzacji, za pomocą opcjonalnie podłączanej kamery,
 • Weryfikacja osoby posługującej się określoną kartą,
 • Możliwość implementacji wymaganej logiki biznesowej zapewniającej odpowiednie zachowanie się systemu w zdefiniowanych okolicznościach,
 • Oprogramowanie wyposażane w funkcje wymagane w konkretnej implementacji systemu.
 

Mapa

Mapa jest aplikacją z grupy produktów GIS (Systemy Geograficznej Informacji Przestrzennej). Dzięki zastosowaniu technologii sprzętowej akceleracji operacji graficznych DirectX, znacznie przyspieszony został proces rysowania map. Mapa jest produktem otwartym z możliwością adaptacji w dowolnym rozwiązaniu wymagającym wykorzystania map cyfrowych.

Charakterystyka
 • własny szybki silnik graficzny wykorzystujący sprzętową akcelerację DirectX,
 • możliwość nanoszenia dowolnych obiektów na mapę,
 • możliwość prezentacji tras przemieszczających się obiektów,
 • możliwość wyznaczania odległości pomiędzy lokalizacjami na mapie w tym długości przebytych tras.
Możliwe pola eksploatacji
 • transport i dystrybucja - śledzenie przemieszczających się pojazdów, wyznaczanie optymalnych tras,
 • sieci handlowe i dystrybucyjne - lokalizacja położenia dowolnych obiektów wchodzących w skład sieci,
 • firmy produkcyjno handlowe - analiza skuteczności sprzedaży na wybranych rejonach,
 • usługi informacyjne - informowanie Klientów o położeniu najbliższych, interesujących go obiektów,
 • usługi typu assistance - natychmiastowa lokalizacja pojazdu pomocy drogowej znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia.
 

KontrahentPro

KontrahentPro jest aplikacją typu CRM (Customer Relationship Management), czyli środowiskiem do zarządzania kontaktami z klientem. W znaczący sposób wspomaga ona obsługę kontrahentów w firmie o dowolnej charakterystyce i branży. Z uwagi na pełną konfigurowalność programu, możliwe jest dokładne przystosowanie go do profilu prowadzonej działalności handlowej.

Funkcjonalność podstawowa
 • Baza danych teleadresowych kontrahentów z możliwością definicji własnych kategorii kontrahentów (np. branż),
 • Rejestracja historii kontaktów (działań) z kontrahentami za pomocą własnych definiowanych wpisów w chronologii, tak zwanych akcji,
 • Możliwość definiowania i przypisywania dla danego kontrahenta oferowanych mu produktów i usług a także określenia poziomu zainteresowania nimi,
 • Terminarz informujący o konieczności wykonania zaplanowanych działań,
 • Na życzenie implementacja innych specjalizowanych modułów i funkcji.
 

Wróć do głównej